Dierentuin nieuws

Amsterdam, 19 mei 2011
Voor het eerst in 16 jaar witte wolfjes geboren in Artis
Drie witte wolfjes geboren in Artis!

Op 2 mei zijn in Natura Artis Magistra drie witte wolfjes geboren. De moeder houdt ze veelal verborgen in één van de ondergrondse holen, maar vanaf vandaag laat ze de welpjes af en toe buiten rondscharrelen. De moeder heeft de welpjes binnen geworpen. In voorbereiding op de geboorte had ze samen met de andere wolven een gangenstelsel gegraven van meer dan 15 meter lang. Dit zodat zij in alle rust kon werpen. Uiteindelijk heeft zij er toch voor gekozen om haar jongen in het binnenverblijf te werpen, waarna zij ze al vrij snel verplaatste naar een van de holen.

Zwart
De wolfjes zijn donkergrijs geboren en worden langzamerhand steeds lichter van kleur. Pas na enkele jaren worden ze helemaal wit.

Oorsprong
De Hudson Bay wolf (Canis lupus hudsonicus) is een ondersoort van de wolf en komt vooral in de gebieden rondom Hudson Bay (Noordoost Canada) voor. Ze kunnen een lengte hebben van 1,5 meter en wegen als ze volwassen zijn tussen de 36 en de 60 kg.
-----------------------------------------------------------

Amsterdam, 16 mei 2011
Voor het eerst sinds zes jaar leeuwtje geboren in Artis
Voor het eerst in zes jaar weer een leeuwtje geboren in Artis!
Afgelopen zaterdag is in Natura Artis Magistra voor het eerst sinds 6 jaar een leeuwtje geboren. Vanaf vandaag zijn Ti-Cuna en haar jong, waarvan de oogjes nog dicht zijn, te bewonderen op de monitor bij het Kebertterras. Het welpje maakt het goed, maar blijft voorlopig bij de moeder in het nest. Na een aantal weken gaat het welpje met de moeder mee naar buiten en is het zichtbaar voor publiek.

Dracht
De draagtijd bij leeuwen is ongeveer 100 dagen. Het was moeilijk te zien of Ti-Cuna drachtig was omdat ze maar een aantal kilo was aangekomen. De verzorgers hadden wel een sterk vermoeden omdat ze verschillende keren was gedekt door Caesar en ze sindsdien niet meer krols is geweest. Daarom was er een speciale ruimte in het binnenverblijf voor haar gecre√ęerd waar zij zich terug kon trekken als zij zou werpen.

Ontwikkeling
Welpjes blijven tot maximaal 10 maanden melk drinken en blijven zeker twee jaar bij hun moeder voor hun opvoeding. Na zes jaar zijn ze volgroeid. Leeuwen (Panthera leo) worden gemiddeld 15 tot 20 jaar oud.
-----------------------------------------------------------

Amsterdam, 4 mei 2011
Voor het oog van het publiek zijn er op het Lemurenland van Artis twee rode vari's geboren.
Twee schattige rode vari's geboren in Artis!
De twee 15 centimeter grote jongen zijn te zien in of rond hun nest. Vanaf de geboorte hebben ze net als hun volwassen soortgenoten een rode vacht met een witte nek en zwarte poten.

De rode vari (Varecia variegata) maakt een roepend geluid. Op het Lemurenland en daarbuiten kan je dit unieke geluid goed horen. In het wild gebruiken zij dit geluid voor verschillende redenen. Het kan zijn om elkaar te waarschuwen voor roofdieren of om contact te houden met elkaar over lange afstanden.
      Voor het oog van het publiek, twee rode vari's geboren in Artis!
De rode vari is een bedreigde diersoort, die uitsluitend voorkomt in het noorden van Madagascar. Hier leeft hij in groepen van 2 tot enkele tientallen dieren. Artis helpt om deze diersoort te behouden door mee te doen aan het internationale fokprogramma voor de rode vari.
----------------------------------------------------

Amsterdam, 6 mei 2011
Voor het eerst in Artis een anoa geboren
Kleinste buffelsoort ter wereld is met uitsterven bedreigd
          Voor het eerst een anoa geboren in Artis - Kleinste buffelsoort ter wereld is met uitsterven bedreigd!
Afgelopen woensdag is in Artis rond het middaguur een anoa geboren. Het is het eerste jong voor zowel de vader als de moeder. Het kalfje maakt het goed en drinkt veel melk bij de moeder. Daarom is het jong vanaf vandaag voor het eerst voor publiek te zien. Met deze geboorte levert Natura Artis Magistra een belangrijke bijdrage aan het Europese fokprogramma voor deze met uitsterven bedreigde diersoort. In de op Europees niveau erkende dierentuinen leven nog slechts 50 anoa's.

Moeilijk fokken
De anoa is een voornamelijk solitair levend rund. Deze solitaire levensstijl maakt het moeilijk om met deze soort te fokken. Het mannetje en het vrouwtje kunnen meestal maar voor beperkte tijd in elkaars aanwezigheid zijn. Artis heeft al jaren twee anoa's in haar collectie. Dat er nu pas voor het eerst een kalfje is geboren, is dus erg bijzonder.

Indonesi√ę
De anoa (Bubalus depressicornis), ook wel dwergbuffel genoemd, is de kleinste wilde buffelsoort ter wereld welke uitsluitend voorkomt op het Indonesische eiland Sulawesi. Anoa betekent "buffel" in de plaatselijke taal. In Artis delen de anoa's hun verblijf met de kuifmakaken, een diersoort dat ook enkel op Sulawesi voorkomt.

Dierentuin nieuws

Dierentuin nieuws

Maandag 31 mei 2011
Gorilla geboren in Artis!

Zondag 22 mei 2011
Girafje geboren in Artis

Zaterdag 14 mei 2011
Leeuwtje geboren in Artis!

Woensdag 4 mei 2011
Anoa geboren in Artis!

Woensdag 4 mei 2011
Twee rode vari's geboren in Artis!

Maandag 2 mei 2011
Drie witte wolfjes geboren in Arttis!
 

Pasgeboren!

Amsterdam, 31 mei 2011
Gorilla geboren in Artis
Jong binnen drie kwartier geboren
Gorilla geboren in Artis!
Vanmorgen, net voordat Artis openging, is gorillavrouwtje Binti bevallen van een gezond jong. Toen de verzorgers vanmorgen vroeg gingen kijken of er al tekenen waren van een bevalling, was er nog niets te zien. Binti zat wel met haar benen wijd, maar ze was nog niet aan het persen. Drie kwartier later zat Binti met haar jong vlak bij het raam van haar verblijf, zodat de verzorgers de gorillababy goed konden zien. Ze begon toen ook direct met het eten van de nageboorte. Dit is normaal bij gorilla's om vermoedelijk zo mineralen terug te winnen die anders verloren gaan. De andere jonge gorilla's toonden hier erg veel interesse in, waarop Binti ze lieten mee-eten. Ze namen direct hun kans om het jong van dichtbij te bekijken en voorzichtig aan te raken. De verzorgers konden dit unieke moment filmen.

Ervaren moeder
Binti is een ervaren moeder. Zij heeft meerdere gorilla's jongen zien krijgen en opvoeden. In 2007 heeft zij Bwana gekregen, wat haar eerste jong was. Gorilla's moeten, net zoals mensen en alle hogere zoogdieren, het moederen en leven in de groep echt leren. Dit doen zij door te kijken naar andere vrouwtjes in de groep en te zien hoe zij hun jongen zogen, vasthouden en verzorgen. Pas als gorillavrouwtjes dit hebben meegemaakt, kunnen ze zelf een jong grootbrengen.

Snelle bevalling
Een gorillabevalling is veel sneller dan een mensenbevalling. Dit komt doordat een gorillababy een relatief klein hoofd heeft. Omdat gorilla's op vier benen lopen, is een gespierde nek noodzakelijk om het hoofd omhoog te houden. Toen mensen op twee benen gingen lopen, had de mens die spieren niet meer nodig en heeft het mensenhoofd zich verder naar achteren ontwikkeld. Een mensenbaby heeft dus een groter hoofd wat de bevalling vertraagt.

Bedreigd
De gorilla is een bedreigde diersoort. Artis doet mee aan het internationale fokprogramma voor de Westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla). De mens vormt in het wild de voornaamste bedreiging voor gorilla's, vooral door versnippering van leefgebieden, de handel in zogenaamd 'bushmeat' en stroperij. Gorillavrouwtje Sindy is ook drachtig. Haar jong wordt in september verwacht. Hiermee zal de gorillagroep in Artis bestaan uit negen gorilla's.
-----------------------------------------------------------

Amsterdam, 25 mei 2011
Girafje geboren in Artis
Geboortegolf in de stad: zesde geboorte in drie weken
Girafje geboren in Artis!
In Artis is er een ware geboortegolf gaande. Afgelopen weekend is giraffenmerrie Kadija bevallen van een gezond jong. Eerder deze week zwollen haar melkklieren op en liepen haar uiers vol met melk, wat tekenen zijn dat zij klaar was om te werpen. Toen de verzorgers zondagochtend de stal binnenkwamen stond het girafje, nog wat wankelend op de poten, rechtop in het verblijf. Het is een vrouwtje en heet Ramla, wat toekomstvoorspeller betekent in het Swahili. Dit is een taal die in Oost-Afrika wordt gesproken, het gebied waar de netgiraffe in het wild voorkomt.

Onverwacht
Dat Kadija moeder is geworden, kwam enigszins onverwacht. De verzorgers hadden geen dekkingen gezien, maar hadden wel gemerkt dat haar buik dikker werd. Drie maanden geleden werd haar buik zó dik, dat duidelijk was dat ze drachtig was. Wanneer het jong geboren zou worden, was onduidelijk. Een giraffe heeft een maandelijkse cyclus en omdat er geen dekking was waargenomen wist niemand welke maand ze precies zou bevallen.

Bevalling
Een giraffenbevalling is bijzonder omdat de moeder het veulen rechtopstaand werpt. Hierdoor maakt het jong een val van bijna twee meter. Tijdens de val draait het jong zich, zodat het een veilige landing op de zij maakt. Een giraffenjong is bij de geboorte tussen de 1,70 en 1,90 meter lang en weegt tussen de 50 en 65 kilo. De zoogtijd duurt ongeveer een jaar. De draagtijd van een giraffe is meestal vijftien maanden.

Zeldzaam
De giraffen in Artis zijn netgiraffen (Giraffa camelopardalis reticulata) dit is een ondersoort van de giraffe (Giraffa camelopardalis). Hij is te herkennen aan het "netvormige" vlekkenpatroon, bestaande uit grote, hoekige vlekken, gescheiden door dunne witte lijnen. De vlekken van een mannetje worden donkerder naarmate het dier ouder wordt. De vlekken zijn bleker op de buik en de poten. Artis neemt deel aan het Europese fokprogramma voor de netgiraffe. Artis heeft sinds 1856 giraffen en was daarmee de eerste Nederlandse dierentuin met giraffen. Moeder en veulen gaan vandaag om 12 uur voor het eerst naar buiten.

Geboortegolf
De afgelopen weken zijn er veel dieren geboren in Artis. Onder andere de anoa's, vari's, wolven, leeuwen, steenbokken en giraffen hebben de afgelopen weken jongen gekregen. Artis verwacht binnen enkele weken ook een gorillajong en zeeleeuwpups. Olifant Thong Tai kan ook ieder moment bevallen.

Delen |

Logotr

Contact          Adverteren         Links

Home        Kinderlines Verhalen        Kinderlines Kleurplaten        Penvrienden        Dierentuinnieuws        Domeinen te koop     Spellen

Copyright 2016, Kinderlines Uitgeverij, alle rechten voorbehouden.